ФАКУЛЬТЕТ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА

Recent Submissions

 • Соловей, Мирослав Іванович; Кудіна, Валерія Василівна; Демчук, Володимир Степанович (Вид. центр КНЛУ, 2020-02-10)
 • Соловей Мирослав Іванович; Ніколаєва Софія Юріївна; Кудіна Валерія Василівна; Демчук Володимир Степанович; Борецька Ганна Едуардівна; Таранік-Ткачук Катерина Василівна; (Вид. центр КНЛУ, 2020-02-10)
 • Лебедєва, Ірина Миколаївна (2018)
  Навчально-методичні матеріали містять конспективний виклад лекційного матеріалу з дисципліни «Країнознавство Великої Британії» і покликані допомогти студентам при підготовці до семінарських занять, написанні самостійної ...
 • Кравченко, Олександр Григорович; Фабрична, Яна Геннадіївна (2019)
 • Черхава Олеся Олегівна; Яценко Людмила Михайлівна (2018)
  Тестові контрольні роботи укладено з метою перевірки знань студентів спеціальності “Туризм” з дисципліни “Англійська мова”. Завдання представлені у десяти варіантах, включаючи лексичні та граматичні вправи. Для роботи з ...
 • Макатер, Світлана Василівна; Регент, Аліна Іванівна; Мальована, М. М.; Яценко, Людмила Михайлівна (Вид. центр КНЛУ, 2017)
  Навчальний посібник "English for Tourism" створено для студентів I курсу вищих навчальних закладів спеціальності "Туризм". Посібник містить п‘ять розділів ("Careers in the Tourism Industry", "World Destinations", "Tour ...
 • Яценко, Людмила Михайлівна; Андріанова, Наталія Сергіївна; Березос, Валентина Василівна; Смаженко, Ольга Андріївна (Вид. центр КНЛУ, 2016)
  Посібник спрямований на формування та розвиток у майбутніх перекладачів міжкультурної комунікативної компетентності на основі відібраних тем. Кожен розділ містить блок завдань для самостійного опрацювання, граматичний ...
 • Яценко, Людмила Михайлівна; Мартинюк, Оксана Сергіївна; Олійник, Олена Миколаївна; Пожар, Анастасія Борисівна (Вид. центр КНЛУ, 2016)
  Посібник спрямований на формування та розвиток у майбутніх перекладачів міжкультурної комунікативної компетентності на основі відібраних тем. Метою посібника є практичне оволодіння студентами англійською мовою, а саме ...
 • Сташко, Галина Іванівна; Титова, Наталія Юріївна (Вид. центр КНЛУ, 2014)
  Посібник має на меті розвиток мовленнєвих і перекладацьких навичок та вмінь з англійської мови як другої іноземної, подальший розвиток соціокультурної й мовної (фонетичної, граматичної та лексичної) компетенції студентів. У ...
 • Сташко, Галина Іванівна; Титова, Наталія Юріївна (Вид. центр КНЛУ, 2014)
  Запропонований навчальний посібник розрахований на студентів другого курсу факультету перекладачів. Посібник має на меті розвиток мовленнєвих і перекладацьких навичок та вмінь з англійської мови як другої іноземної, ...
 • Володіна, Тетяна Святославівна; Рудківський, Олександр Петрович (Вид. центр КНЛУ, 2017)
  Навчально-методичний посібник побудований таким чином, що матеріал, який отримують студенти на лекціях, закріплюється на семінарських заняттях та під час самостійної роботи. Теоретичні питання та практичні завдання, що ...
 • Синєгуб, Світлана Вікторівна (Вид. центр КНЛУ, 2015)
  Навчальний посібник Синєгуб С.В. «Загальна теорія перекладу» складається з курсу лекцій, розробленого у відповідності з програмою курсу „Allgemeine Übersetzungstheorie“ і має на меті сприяти поглибленню та розширенню ...
 • Синєгуб, Світлана Вікторівна (Вид. центр КНЛУ, 2018)
  Навчальний посібник «Теорія і практика перекладу з німецької мови» складається з трьох розділів, які містять такі компоненти освітньої програми: 12 лекцій за тематикою найважливіших студій сучасного перекладознавства; ...
 • Ніконова, Віра Григорівна; Гулевич, Мар'яна Олександрівна; Тронь, Тетяна Володимирівна (Вид. центр КНЛУ, 2015)
  Навчально-методичний посібник має на меті формування у студентів навичок самостійної роботи щодо засвоєння базового та тематичного вокабуляру на основі автентичного підручника Virginia Evans, Lynda Evans, Jenny Dooley. ...
 • Ніконова, Віра Григорівна; Ігнатенко, Лариса Юріївна; Єнько, Сергій Васильович (Вид. центр КНЛУ, 2015)
  Навчально-методичний посібник має на меті формування у студентів навичок самостійної роботи щодо засвоєння базового та тематичного вокабуляру на основі автентичного підручника Virginia Evans, Lynda Evans, Jenny Dooley. ...
 • Ніконова, Віра Григорівна; Гарбар, Ірина Олександрівна (Вид. центр КНЛУ, 2016)
  Навчально-методичний посібник має на меті методичне забезпечення аудиторної та самостійної роботи студентів з курсу “Практична граматика першої іноземної мови (англійської)”, який є базовим у навчальному плані професійної ...