ФАКУЛЬТЕТ СХОДОЗНАВСТВА

Recent Submissions

  • Сорокін, Сергій Володимирович (Вид. центр КНЛУ, 2010)
    Посібник є першою частиною навчально-методичного комплексу з практичного курсу перекладу, який має на меті надання студентам теоретичних знань і практичних умінь і навичок письмового перекладу стилістично різнопланових ...
  • Сорокін, Сергій Володимирович (Вид. центр КНЛУ, 2009)
    У монографії досліджуються темпорально-аспектуальні комплекси в сучасних турецькій і українській мовах у зіставно-функціональному аспекті. На ґрунті теорії функціонально-семантичних полів і категоріальних ситуацій вивчаються ...
  • Сорокін, Сергій Володимирович; Ксьондзик, Наталія Миколаївна (Вид. центр КНЛУ, 2016)
    Пропонований курс лекцій має на меті допомогти студентам у вивченні навчальної дисципліни "Історія турецької мови". Навчальний посібник містить курс лекцій, плани семінарських занять зі списком рекомендованої літератури, ...